توانایی حاصل تلفیق مهارت ها،دانش، درک و تخیل است که با تجربه بغایت می رسد.

ما که و چیستیم

هلدینگ پادرا مجموعه ای از شرکتهای سنتی با سابقه با مجموعه های جوان و نوپا و اندیشه ای نوگراست.

مدیرانی با اندوخته سالیان تجربه در تجارت و خدمات و کارکنانی جوان و جویای نام. امروز روز نمایش قدرت جوانی و قوت تجربه است .
ما در هلدینگ پادرا آماده تغییریم.مهیای گذر…..
ما ضمن پاسداشت داشته ها ، خریدار نهالها و جوانه های اندیشه های نوگراست.

خدمات ما در حوزه فناوری های نوین دربرگیرنده هوش مصنوعی ، اینترنت اشیا،خدمات مبتنی بر وب ، خدمات ابری  و در حوزه تجارت
تولید و توزیع  ، تحقیق و توسعه در حوزه محصولات بهداشتی و آرایشی و عطریات است .

خدمات ما

خدمات ما گستره ای از نیازهای جامعه امروز در وادی هوش مصنوعی ، اینترنت اشیا ، خدمات ابری و خدمات مبتنی بر وب را پوشش می دهد.

برندینگ

تدوین استراتژی

اجرای راهکارهای مبتنی بر تحلیل

هوش مصنوعی

طراحی و پیاده سازی راهکارها

توسعه فرآیندهای مارکتینگ

Crawling داده

آنالیز و تحلیل داده

راهکارهای مبتنی بر هوش تجاری

آماده گفتمان مشترک هستید؟

آیا شما یک ایده بزرگ دارید؟ما می توانیم همراه هم باشیم!

تماس با ما