درباره هلدینگ پادرا

A

هلدینگ پادرا مجموعه ای از شرکتهای سنتی با سابقه با مجموعه های جوان و نوپا و اندیشه ای نوگراست.
مدیرانی با اندوخته سالیان تجربه در تجارت و خدمات و کارکنانی جوان و جویای نام. امروز روز نمایش قدرت جوانی و قوت تجربه است . ما در هلدینگ پادرا آماده تغییریم.مهیای گذر…..
ما ضمن پاسداشت داشته ها ، خریدار نهالها و جوانه های اندیشه های نوگراست.خدمات ما در حوزه فناوری های نوین دربرگیرنده هوش مصنوعی ، اینترنت اشیا،خدمات مبتنی بر وب ، خدمات ابری ور حوزه تجارت تولید و توزیع ، تحقیق و توسعه در حوزه محصولات بهداشتی و آرایشی است .

آماده هستید عضو موثری از تیم ما باشید؟

آیا رویایی بزرگ در سر دارید؟ ما رویایتان را تحقق می بخشیم

تماس با ما